Cel akcji oraz dla kogo?

 

Jako wspólnota mężczyzn chcemy wesprzeć te małżeństwa, które mają trudności z poczęciem dziecka i przebiegiem okresu ciąży w swoim małżeństwie oraz małżeństwa, które aktualnie starają się o poczęcie dziecka. Rozpoczynamy, więc

SZTURM NA NIEBO w intencji poczęcia i szczęśliwego narodzenia dziecka w Twoim małżeństwie

Użyjemy do tego celu wszelkich sposobów i wszelkiego wsparcia. Będzie to prawdziwy modlitewny SZTURM.

 

CEL AKCJI:

  1. Pomoc małżeństwom które mają trudności z poczęciem dziecka lub z bezpiecznym przebiegiem ciąży.
  2. Pomoc małżeństwom które nie doświadczyły takich trudności a teraz starają się o nowe życie.

 

DO KOGO SKIEROWANA JEST AKCJA:

  1. Do mężów, którzy w swoim małżeństwie doświadczyli już trudności z poczęciem dziecka lub bezpiecznym przebiegiem ciąży.
  2. Do mężów, którzy aktualnie starają się o poczęcie dziecka w swoim małżeństwie.
  3. Do mężczyzn, którzy nie są mężami, ale chcieliby podjąć taką formę pomocy dla swoich bliskich: rodzeństwa, przyjaciela