Czas Szturmu

UWAGA: Akcja trwała od marca do grudnia 2016 roku. Aktualnie inicjatywa nie jest prowadzona.

CZAS TRWANIA: 9 miesięcy
Początek akcji: 25 marca 2016
Zakończenie akcji: 25 grudnia 2016 – Boże Narodzenie

REASUMUJĄC: Jeśli zdecydujesz się na:

SZTURM NA NIEBO w intencji poczęcia i szczęśliwego narodzenia życia w Twoim małżeństwie:

1. Ty ofiarujesz Bogu w tej intencji: modlitwę, post i jałmużnę.

2. Grupa mężczyzn ofiaruje m.in. w Twojej intencji swoją: modlitwę post i jałmużnę.

3. W miesiącu będzie odprawiana msza św. m.in. w Twojej intencji.

4. M.in. w Twojej intencji będą modliły się siostry zakonne z zakonu klauzurowego.

5. Grupa świętych, którą utworzą patroni wszystkich uczestników akcji, będzie wspierać m.in. Twoją intencję swoją modlitwą.

Niebo zostanie zdziesiątkowane nawałem modlitwy w intencji każdego z uczestników akcji. SZTURM NA NIEBO w tej intencji będzie odbywał się na wielu płaszczyznach.