Twoje działania

 

Przybliżenie się do celu nie będzie możliwe bez Twojego osobistego zaangażowania. Ponieważ intencja jest poważna, inicjatywa będzie wymagać Twojego pełnego zaangażowania i poświęcenia.

CZEGO AKCJA BĘDZIE WYMAGAĆ OD CIEBIE: modlitwa, post, jałmużna

1. Modlitwa

[Mt 6,5-6] „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”

2. Post

[Mt 6,16-18] „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”

3. Jałmużna:

[Mt 6,2-4] „Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”

 

Bóg daje nam jasne wskazówki, co mamy robić. Powyższe słowa przeniesiemy na realną praktykę życia:

Ad. 1. Modlitwa
Codziennie będziemy odmawiać, konkretna modlitwę, która nie zajmie więcej niż 3-4 min dziennie.

Ad. 2. Post
1 raz w tygodniu (w piątek) będziemy pościli. Będzie to realny i namacalny wymiar postu: TYLKO 1 posiłek w ciągu całego dnia. (Sam wybierasz czy będzie to śniadanie obiad czy kolacja)

Ad. 3. Jałmużna
Przez czas trwania akcji będziesz ofiarował swoją dziesięcinę w SWOJEJ intencji, o którą prosisz. Dziesięcina = 10% Twojej comiesięcznej pensji, czyli kwoty Twojego wynagrodzenia, którą otrzymujesz „na rękę”.

Sam wybierzesz organizacje / ośrodki, na które będziesz chciał przeznaczyć swoją dziesięcinę. Może to być jedna, a może być ich kilka. Jedynym wymogiem będzie to, abyś część dziesięciny przeznaczył na ośrodek / fundację / organizację, która chroni życie poczęte.
Dla ułatwienia podamy 2-3 przykładowe fundacje / organizacje, które się tym zajmują. (Nie jesteśmy z nimi kompletnie powiązani, a one nawet nie wiedzą, że zostały przez nas tutaj wskazane). Możecie również sami znaleźć jakąś inną organizację, która wspiera nowe życie i na nią przekazywać swoją jałmużnę.

Jeśli chodzi o kwotę, którą będziesz przeznaczał na organizację / fundację chroniącą życie poczęte, pozostawiamy do Twojej indywidualnej decyzji. Ważne jest, aby jakaś cześć Twojej jałmużny, wspierała właśnie ten cel.

 

 

Grupa Wojowników z naszej wspólnoty, która będzie nas wspierać, będzie robiła takie same rzeczy, jak każdy z uczestników akcji.